Curriculum Vitae

FRAGMENT B2
stahl I geschweisst I brüniert I gussglas
250 x 250 x 80 mm

LICHTMESS I
stahl I geschweißt I brüniert I geölt
400 x 450 x 300mm

HAUS AM MEER K 1
K
upfer I geschweisst I patiniert I gussglas
800 x 250 x 250 mm

LICHTMESS Il
stahl I geschweißt I brüniert I geölt
400 x 450 x 300mm

FRAGMENT B1
stahl I geschweisst I brüniert I gussglas
250 x 250 x 80 mm