Gunnel Boman

Studier för professor Lenart Rodhe

 

SAMLINGSUTSÄLLNINGAR

I urvaI

1978 Liljevalchs Varsalong, Stockholm

1983 Gummessons Konstgalleri, Stockholm

1984 Konstnärshuset, Stockholm

1991Konstnärshuset, Jubileumssalongen, Stockholm

1993 Riksdagshuset

1993 Lidingö Stadshus

1994 Solna Stadshus

1995 Sollentunamässan

1998 Konst i Centrum, Solna

1998 Vasahallen, Stockholm

2001 Vingen, Solna

2002 Svartvit teckning i fokus. Gallen Hagström, Stockholm

2003 Sollentunamässan, Sculptörförbundet

                                             ..               

SEPARATUTSTÄLLNINGAR

1989Konstnärshuset. Stockholm

1992Galleri Hera. Stockholm

1993Konstfrämjandet. Norrköping

1997OUe Olsson-huset. Solna

1997Stadsbiblioteket. Solna

2000Konstfrämjandet. Uppsala

2000Edsbergs glatt. Sollentuna

2001 Konsthal1en. Jakobsberg

2001 Bokmässan. UKF-förlag, Sollentunamässan

2004Galleri Nordens ljus. Stockholm

2004Galleri Aqueli

Utaivit Konstboken Flamenco

 

OFFENTLIGA UPPDRAG

Formgivning av kormatta. Bromma kyrka Gravyrer för Solna stad

 

REPRESENTERAD

Statens Konstrad

Stockholms Stad

Sveriges Allmänna Konstförening

Konstskatternas Hus. Centralposten, Stockholm

SoIna Stad

 

STIPENDIER
1993 Föreningen Svenska Konstnärinnor

1999 Solna KuIturstipendium
2000 Svenska Konstnätershas Förening

2002Föreningen Svenska Konstnärinnor

 

MEDLEMSKAP

Konstnäremas Riksorganisation

Skulptörfärbundet
Färeningen Svenska Konstnärinnor

Svenska Konstnärernas Förening